16 december 2016

Begränsning husvagnar

För närvarande kan vi inte ta emot husvagnar "drop-in" söndag till torsdag på grund av omfattande markarbeten och markförhållande i övrigt.

Husbilar är välkomna alla dagar då dessa ställs på hårdgjord yta.

Detta gäller från och med 15 december tills vidare. Vi beklagar det eventuella omak det kan innebära för er.