Bilder och logotyper

Alla filer som kan hämtas på denna sida får användas i journalistiskt arbete och marknadsföringssyfte för Destination Apelviken AB, apelviken.se, Restaurang Solviken och dess verksamheter av press, underleverantörer, samarbetspartners och media.

Materialet får inte kopieras eller spridas i andra sammanhang eller syften.

Kompletterande villkor för användning av fotografiskt material:

  • Fotografiskt material får måttligt beskäras men i övrigt inte ändras, förvanskas eller på annat sätt manipuleras.
  • Vid användning av fotografiskt material skall ”fotograf: Mikael Pilstrand” anges i direkt anslutning till bilden.

 

Upphovsrätten till allt icke-fotografiskt material tillhör:
© Destination Apelviken AB / Mäcé
Upphovsrätten till allt fotografiskt material tillhör:
© Mikael Pilstrand

Vid eventuell användning i strid mot de villkor som angivits ovan kan
upphovsrättsinnehavare komma att vidta rättsliga åtgärder.
 

PRESSBILDER
apelviken.se flygbild TIF,JPG 12,3 MB Ladda ner
apelviken.se panorama TIF,JPG 8,6 MB Ladda ner
Familj vid husvagn TIF,JPG 15,6 MB Ladda ner
Poolviken pool och stuga TIF,JPG 14,7 MB Ladda ner
Poolviken pool TIF,JPG 17,4 MB Ladda ner
Poolviken uteservering TIF,JPG 16,4 MB Ladda ner
Poolviken vattengympa TIF,JPG 18,2 MB Ladda ner
Röda stugor TIF,JPG 15,9 MB Ladda ner
Röda stugor vinter TIF,JPG 1,9 MB Ladda ner
Solviken vinter TIF,JPG 1,7 MB Ladda ner
LOGOTYPER - apelviken.se
A1 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A2 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A3 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A4 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A5 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A6 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A7 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
A8 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
X1 - apelviken.se EPS,PNG 100 KB Ladda ner
LOGOTYPER - poolviken
P1 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P2 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P3 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P4 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P5 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P6 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P7 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
P8 - Poolviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
LOGOTYPER - solviken
S1 - Solviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
S2 - Solviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
S3 - Solviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
S4 - Solviken EPS,PNG 100 KB Ladda ner
LOGOTYPER - surfcenter
SC1 - Surfcenter EPS,PNG 100 KB Ladda ner
SC2 - Surfcenter EPS,PNG 100 KB Ladda ner
LOGOTYPE - oktoberfest
O1 - Oktoberfest EPS,PNG 100 KB Ladda ner