Om apelviken.se

Exakt hur länge det ”campats” på den plats där apelviken.se idag bedriver sin verksamhet går inte riktigt att säga. Som så många andra platser för rekreation växte Apelviken fram någon gång kring början av förra seklet och etablerades successivt från ett spontant utflyktsmål, via tälplats och organiserad campingplats till dagens moderna anläggning för rekreation, semester och konferens.

Idag bedriver Destination Apelviken AB fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar under namnet apelviken.se. Dessa är camping, hotell, restaurang och konferens.

Ägare och vd är Nils Gordh. Bolaget sysselsätter sexton personer året runt och förstärker personalstyrkan med visstidsanställd personal under stora delar av övriga året. De "klassiska" semesterveckorna arbetar upp emot etthundra personer på apelviken.se

År 2015 omsatte bolaget 42,2 miljoner kronor och producerade 200.000 gästnätter.

Kort historik

1977 Nils Gordh köper Apelvikens livsmedelsbutik och driver förutom den också områdets spelhall.
1987 Införlivas Restaurang Solviken i verksamheten
1997 Införlivas Campingplatsen i verksamheten
2000 Projektering för utbyggnad av camping, lägenheter/hotell, pool och allmän upprustning.
2003 Startar apelviken.se konferens
2004 Pool, Bodega och de första 20 lägenheterna står färdiga
2009 Hela projektplanen från 2000 är genomförd
2016 Sovliken bygg om från grunden och öppnar året runt

Övrigt

Nils Gordh är styrelseledamot i Camping Västkust och ordförande i Vännerna i Viken, en samarbetsorganisation mellan företagen i Apelviken. Nils sitter i valberedningen för SCR.
apelviken.se sponsrar Varbergs HK, Warbergs IC och Varbergs BOIS BK