pool_vbg.jpg

Alla vill bada

Naturligtvis vill alla bada. Men med rådande restriktioner kan vi inte garantera att alla kan bada så mycket man vill, så som det var före pandemin, som vi vill att det skall vara. Tills dess reglementet åter tillåter fritt bad gäller följande...

- Under hela sommaren är poolen enbart öppen för boende gäster

- Badbiljetter bokas i förväg, max 6 st per boende och dag

- Varje dag har sju badtider, dessa:

10.00-11.15 / 11.30-12.45 / 13.00-14.15 / 14.30-15.45 / 16.00-17.15 / 17.30-18.45 / 19.00-21.00

- Man kan endast boka EN badtid per dag. Det går alltså INTE att boka två biljetter till en tid och fyra till en annan tid.

- Antalet badbiljetter per badtid är 150 st

- Bokning av biljetter släpps kl 10.00 dagen före och bokas här:

- Vid bokning uppger du namn, mejladress, telefonnummer, bokningsnummer och tomt-, lägenhet- eller stugnummer.

- Antalet samtidiga badande vid barnpoolen är begränsat. Se anslag på plats.

- På poolplattan finns markerade områden med fyra solstolar för ett sällskap. Stolar får inte flyttas utanför markering.

- Poolvärd finns på plats alla dagar vecka 26-32, och andra dagar med hög belastning.

- Sällskap, eller enskild person från sällskap, som underlåter att följa dessa regler eller poolvärds instruktion nekas tillträde till poolen.