Bokningsvillkor

DET FINSTILTA

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bekräftelse/faktura skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter är riktiga. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna är korrekta.


Vid eventuella felaktigheter skall Destination Apelviken kontaktas snarast.

När blir bokningen bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet när anmälningsavgiften är betald, dock senast 10 dagar efter bokning.

Betalning

Betalningen är uppdelad i anmälningsavgift och slutbetalning. Anmälningsavgiften omfattar 10% av logikostnaden och eventuellt avbeställningsskydd (eller min 500 SEK av logikostnaden).

Anmälningsavgiften skall vara apelviken.se tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället.

Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före ankomstdag.

Vid bokning färre än 40 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet, om ingen annan överenskommelse gjorts med apelviken.se.

Vid eventuell ändring av bokning uttas en avgift om 125 SEK. 

Vid betalning,  ange det det OCR-nummer som står på fakturan.

Gäster från Norden och Europa ska använda följande IBAN- och BIC-kod...

Swift/BIC - Swedsess

Bank - Swedbank, SE10534 Stockholm, Sweden,

IBAN - SE08 8000 0008 3881 3601 3266

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår om du bokar online, och kan köpas till för andra bokningar mot en avgift om 200 SEK och gäller om:

 • ni eller någon nära anhörig blivit allvarligt sjuk, eller drabbats av döds- eller olycksfall av allvarlig art.
   

 • någon allvarlig händelse som ej kunde förutses vid bokningstillfället drabbar hem eller familj.
   

 • ni på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att utnyttja er bokning.

Vid utnyttjande av avbeställningsskydd kan avbokning göras fram till ankomstdagen. På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Ni har även rätt att utnyttja avbeställningsskyddet under pågående vistelse och återfå ett belopp motsvarande den del av vistelsen du inte kunnat utnyttja om du med intyg kan styrka giltigt skäl till detta.

Avbokning med avbeställningsskydd

Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till Destination Apelviken. Finns avbeställningsskydd behåller apelviken.se en avbokningskostnad om 300 SEK.

Det belopp du ska återfå utbetalas senast 10 dagar efter att du har inkommit med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet.

Avbokning utan avbeställningsskydd

Saknas avbeställningsskydd debiteras följande avbokningsavgift

 • 40 dagar eller mer före ankomst: 10% av totalt pris

 • 39 - 8 dagar före ankomstdag: 25% av totalt pris

 • 7 - 2 dagar före ankomstdag: 75% av totalt pris

 • 1 - 0 dagar före ankomstdag: 100% av totalt pris

Allmänna villkor stuga, lägenhet självhushåll

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller lägenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

Ett barn under ett år får förutom max antal angivna personer övernatta i boendet. Detta skall

dock anges vid bokningen.

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler som gäller. Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

I priset för logi ingår inte städning, sänglinne, handdukar eller barnsäng om inte annat anges på bekräftelse eller faktura.

 

Stugan skall städas före avresa (gäller inte om du betalat för slutstädning). Om stugan lämnas ostädad debiteras du för städning i efterhand.

Om du avser ta med husdjur, måste du uppge det vid bokningen för att försäkra dig om att boendet tillåter detta. 

Vi lämnar ingen garanti för att våra stugor/lägenheter är allergisanerade.

Allmänna villkor hotell

Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller lägenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

Ett barn under ett år får förutom max antal angivna personer övernatta i boendet. Detta skall

dock anges vid bokningen.

Du måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler som gäller. Du ansvarar själv för skador som uppstår på boendet och dess inventarier.

I priset för logi ingår städning, sänglinne, handdukar, barnsäng, om sådan önskas, och frukost.
 

Om du avser ta med husdjur, måste du uppge det vid bokningen för att försäkra dig om att boendet tillåter detta. 

Vi lämnar ingen garanti för att våra stugor/lägenheter är allergisanerade.

Allmänna villkor camping

Husvagnen/husbilen skall backas in på bokad plats för att öka säkerheten på vår camping. Mellan varje boendeenhet skall det vara 4 meter.

Husvagnen/husbilen får ej ställas närmare tomtgräns utan att du med god marginal kan gå runt den utan att beträda grannens tomt.

 

Vindskydd får ej sättas upp så att det uppstår svårigheter att köra in på intilliggande tomt. Max höjd 1,30 m. Vid osäkerhet kontakta vaktmästare.

På varje tomt får en (1) boendeenhet placeras.  Inga extra tält, förutom till boendeenheten vidhängande förtält, är tillåtna.

Under perioden 15 juni - 15 augusti får max ett fordon/släp, dvs en personbil + husvagn eller en husbil, placeras på campingtomt.

Gasol- och elutrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Platsen disponeras av dig och din familj och du får inte låta fler personer övernatta på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

Det är inte tillåtet att låna eller hyra ut vagnen.

Campingtomten skall vårdas väl och ordningsregler skall följas.

Några enkla regler

 • Ingen biltrafik inom området kl 23-06.
   

 • Besökares fordon hänvisas till parkering utanför området.
   

 • Nattro råder från kl 24.
   

 • Inget bollspel inom området. Det finns gott om plats på stranden och fotbollsplanen.
   

 • Hundar skall vara kopplade och rastas utanför området.

 • Skateboardåkning inom området undanbedes.
   

 • I utslagsbrunnar töms endast spillvatten. Sopor lämnas på våra återvinningsstationer. För miljöns skulle sorterar alla sitt eget avfall. Inom området finns tre återvinningsstationer.
   

 • Lek inte i servicebyggnader, vid vattenposter eller återvinningsstationer. Det finns många bättre platser för lek.

 
 • facebook länk
 • Instagram länk
 • TripAdvisor länk
 • Youtube länk

Kontakt

Sanatorievägen 4

432 53  VARBERG

Reception: 0340-641300

Fler kontaktuppgifter

Genvägar