top of page

Bokningsvillkor

DET FINSTILTA

1. Uthyrare

Destination Apelviken AB, organisationsnummer 556246-2704, Sanatorievägen 4, 432 53 VARBERG, SVERIGE är avtalspart och ansvarig för bokning. Tel: +46 340 641300. Mejl: info@apelviken.se

 

2. Generella villkor

2.1. För att ingå avtal om bokning skall du vara 18 år vid bokningstillfället. Nyttjar du boendet i sällskap med andra utan målsman skall samtliga dessa vara 18 år vid boendetillfället. Barn som bor tillsammans med målsmän omfattas inte villkoret.

2.2. Våra boende är endast avsedda för fritidsändamål eller företagsboende. Permanent boende tillåts inte.

2.3 Bokad logi får endast utnyttjas av det antal boende som uppgetts vid bokning, eller på annat sätt avtalats om med uthyrare.

 

3. Bokningens giltighet

3.1 Kontrollera bokningsbekräftelse/faktura. Du är ansvarig för att uppgifter är korrekta. Vid felaktigheter kontakta Destination Apelviken snarast.

3.2 Bokningen är bindande för båda parter när första inbetalning registrerats hos uthyrare.

 

4. Betalning

4.1 Du registrerar ditt betalkort vid bokning. Därefter debiteras du automatiskt både anmälningsavgiften och slutbetalningen. 

4.2 Vid bokning via mejl, sociala medier eller telefon debiteras serviceavgift om 100 SEK. Destination Apelviken debiterar ingen serviceavgift vid bokning online.

4.2 Icke återbetalningsbara bokningar debiteras till 100% senast 24 timmar efter att bokningen är gjord. Övriga individuella bokningar är betalningen uppdelad i anmälningsavgift och slutbetalning. Anmälningsavgiften omfattar mellan 10-20% av logikostnaden och eventuellt avbeställningsskydd. Anmälningsavgift skall vara Destination Apelviken AB tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Slutbetalning skall vara Destination Apelviken tillhanda senast 40 dagar före ankomst.

4.3 Vid bokning senare än 40 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas senast 0-10 dagar efter bokning, beroende på säsong.

4.4 Vid bokning senare än 10 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

4.5 Vid eventuell ändring av befintlig bokning har uthyrare rätt att ta ut en avgift om 150 SEK.

4.6 Om inte annat anges på bekräftelsen skall du uppdatera din profil och garantera bokningen med ett giltigt betalkort. Om inte bokningen är garanterad så förbehåller sig Destination Apelviken rätten att avboka bokningen utan att informera gäst.

 

5. Avbokning

5.1 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har ett undantag vid avtal om logi och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av stuga eller campingplats för tält, husvagn och husbil.

5.2 Möjligheten att avboka eller omboka beror på villkoren för valda prisklassen vid bokningstillfället. Gästen ansvarar för att läsa prisbeskrivningen som gäller för den aktuella bokningen.

5.3 Med köpt avbeställningsskydd kan avbokning ske på individuella bokningar fram till ankomstdagen under förutsättning att villkor 5.3.1-5.3.3 uppfylls.

5.3.1 Ni själv, eller nära anhörig blivit sjuk, eller drabbats av döds- eller olycksfall.

5.3.2 Allvarlig händelse som ej kunde förutses vid bokningstillfället och som drabbar hem eller familj (beställare, beställares make/maka, sambo, familj bokförd på samma adress eller medresenär)

5.3.3 Ni på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att utnyttja er bokning.

5.4 Vid åberopande av skäl enligt 5.3.1- 5.3.3 skall sådant vid uppmaning styrkas med intyg av till exempel läkare, myndighet, försäkringsbolag eller liknande.

5.5 Vid avbokning utan avbeställningsskydd gäller särskilda villkor beroende på villkoren för vald prisavtal. Se villkor 5.6.1-.5.6.3

5.6.1 Vid avbokning på individuella bokningar gjorda med Flexpris minst två (2) dagar före ankomst debiteras en kostnad på 20% av bokningens totala pris. 1-0 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningen totala pris.

5.6.2 Vid avbokning på individuella bokningar gjorda på Standardpris minst 40 dagar före ankomst debiteras en kostnad på 10-20% (beroende på bokningsobjekt) av bokningens totala pris. 39-7 dagar före ankomst debiteras en kostnad på 50% av bokningens totala pris. 7-2 dagar före ankomst debiteras en kostnad på 75%. 1-0 dagar före ankomst debiteras 100% av bokningen totala pris.

5.6.3 Icke återbetalningsbara bokningar kan avbokas men återbetalas inte. Bokningen kan inte heller flyttas fram i tiden.

 5.7 Avbokning sker direkt till Destination Apelviken AB. Vid nyttjande av Avbeställningsskydd behåller Destination Apelviken erlagd betalning för Avbeställningsskydd och eventuell erlagd Serviceavgift.

5.8 Vid godkänd avbokning sker ev. återbetalning senast 10 dagar efter Destination Apelviken AB erhållit eventuellt intyg samt uppgifter för återbetalning.

6. Särskilda villkor hotell

6.1 Det åligger gäst att följa Destination Apelviken ABs ordningsregler och vårda boendet. Gäst ansvarar för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Ordningsregler finns längre ner på denna sida.

6.2 Fel som uppstår under din vistelse skall omedelbart meddelas till Destination och Apelviken så felet kan åtgärdas. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning i efterhand.

 

6.3 I priset för logi ingår städning, sänglinne, handdukar, barnsäng, om sådan önskas, och frukost.

6.4 Destination Apelviken har logi där husdjur är tillåtna, och logi där husdjur inte är tillåtna. Det åligger gäst att informera Destination Apelviken AB om eventuell avsikt att ta med husdjur vid bokningstillfälle och försäkra sig om att bokad logi tillåter husdjur.

6.5 Destination Apelviken AB lämnar ingen garanti för att logi är allergisanerat.

 

7. Särskilda villkor stuga/lägenhet självhushåll

7.1 Det åligger gäst att vårda boendet och följa Destination Apelviken ABs ordningsregler. Gäst ansvarar för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Ordningsregler finns längre ner på denna sida.

7.2 Du ansvarar själv för skador, som uppstår på boendet och dess inventarier.

7.3 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura ingår inte städning, sänglinne eller handdukar.

7.4 Om inte annat anges på bekräftelse eller faktura skall boendet städas före avresa. Om boendet lämnas ostädat debiteras 1500 SEK för städning i efterhand.

7.5 Destination Apelviken har logi där husdjur är tillåtna, och logi där husdjur inte är tillåtna. Det åligger gäst att informera Destination Apelviken AB om eventuell avsikt att ta med husdjur vid bokningstillfälle och försäkra sig om att bokad logi tillåter husdjur.

7.6 Destination Apelviken AB lämnar ingen garanti för att logi är allergisanerat.

8. Särskilda villkor camping

8.1 Det ligger gäst att följa Destination Apelviken ABs ordningsregler och vårda campingtomten.

Ordningsregler finns längre ner på denna sida.

8.2 Husvagn/husbil skall placeras enligt de uppställningsregler som gäller för respektive plats. Uppställningsregler förmedlas vid incheckning och finns i objektbeskrivningen och på hemsida.

8.3 Mellan varje boendeenhet skall det vara minst 4 meter.

8.4 Boendeenhet (husvagn, husbil eller tält) skall placeras så att du med god marginal kan gå runt ekipaget utan att beträda grannens tomt

8.5 Eventuellt vindskydd får vara max 1.30 m högt och skall sättas upp så att det inte försvårar tillfart till angränsande tomt.

8.6 På varje campingtomt får en (1) boendeenhet placeras.  Inga extra tält, förutom till boendeenheten vidhängande förtält, är tillåtna.

8.7 På varje campingtomt får max ett (1) fordon+släp, det vill säga en personbil + husvagn eller en personbil + ett tält alternativt en (1) husbil placeras.

8.8 Gasol- och elektrisk utrustning skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

8.9 Det är inte tillåtet att låna eller hyra ut ditt boende i andra hand.

Några enkla regler

 • Ingen biltrafik inom området kl 23-06.
   

 • Icke boende gäster hänvisas att parkera utanför området. Finns även betalparkering via EasyPark inne på området. 
   

 • Nattro råder från kl 24.
   

 • Inget bollspel inom området. Det finns gott om plats på stranden och fotbollsplanen.
   

 • Hundar skall vara kopplade och rastas utanför området. Ta hänsyn till övriga gäster och plocka alltid upp efter din hund. Vi bjuder på påsar vid våra utfarterna.

 • Sparkcyklar och elsparkcyklar skall följa hastighetsbegräsningar, övriga trafikregler och visa hänsyn till övriga trafikanter inom området.
   

 • I utslagsbrunnar töms endast spillvatten. Sopor lämnas på våra återvinningsstationer. För miljöns skulle sorterar alla sitt eget avfall. Inom området finns tre återvinningsstationer.
   

 • Lek inte i servicebyggnader, vid vattenposter eller återvinningsstationer. Det finns många bättre platser för lek.

ordningsregler
bottom of page