top of page

Cookiepolicy

KAKOR

Destination Apelvikens webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt). Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om vad, hur och för vilka ändamål Destination Apelviken behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Destination Apelvikens webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om ...

  • att webbplatsen innehåller cookies,

  • vad dessa cookies används till,

  • vem som använder informationen, och

  • hur cookies kan undvikas. 

 

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies. 

Vad är 'cookies' och vad används dem till?

Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Några exempel på vad Destination Apelviken använder cookies till

  • på webbplatser som säljer tjänster, som vår, används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.

  • följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Flera av våra cookies som används för statistik är tredjepartskakor.

  • Hålla reda på språkval, samt tidigare besökta sidor. 

 

Olika typer av cookies

Cookies kan delas in kategorier beroende på dess funktion.

  • Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Det gäller exempelvis vid inloggning till vår online bokning och i samband med betalning, för att identifiera och verifiera användaren. Om du nekar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den aktuella funktionaliteten.

  • Presentation och funktion: Dessa gör ditt användande av webbplatsen enklare och mer personlig. Exempelvis för att anpassa information och erbjudanden till sådant som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används även till att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) om Destination Apelvikens besökares användning av webbplatsen så att Destination Apelviken kan förbättra webbplatsen och digitala tjänster. Om du nekar dessa cookies kommer funktionaliteten på Destination Apelvikens digitala tjänster begränsas.

 

Om du vill undvika cookies

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på youronlinechoices.eu

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte Destination Apelviken. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där. Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Varför använder Destination Apelviken cookies?

Genom att använda cookies känner Destination Apelvikens webbplats igen din enhet när du besöker oss igen. Cookies hjälper även Destination Apelviken att anpassa tjänsterna efter dina behov, exempelvis så du slipper välja språk. Destination Apelviken använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden inom webbplatsen, för att vidareutveckla våra digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen samt föra statistik.

Samtycke till användning av cookies

Du samtycker till Destination Apelvikens användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Kontakta oss

Har du frågor och kommentarer om Destination Apelvikens Cookie Policy är du välkommen att kontakta oss via brev. Destination Apelviken, Att: Personuppgiftsansvarig, Sanatorievägen 4, 432 53 Varberg.


Information om hur Destination Apelviken hanterar personuppgifter framgår av vår gällande Integritetspolicy

Integritetspolicy

VAD VI SPARAR OM DIG OCH VARFÖR

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Destination Apelviken AB integritetsskyddspolicy kan komma att uppdateras. Du hittar alltid senaste versionen här, på apelviken.se/bokningsvillkor

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Destination Apelviken AB (org. nr 556246-2704) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Personuppgifter som vi samlar in från dig?

Destination Apelviken behandlar gästers personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte att ingå och fullgöra bokningsavtal.


Uppgifterna om dig som gäst används för att bland annat skicka bokningsbekräftelse, administrera din bokning, sköta betalningar och i övrigt hantera ärenden kring din bokning och vistelse hos oss. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan vi inte ingå avtalet med dig.

Hur samlas personuppgifter in?

A: Genom vår webbplats/Cookies

Destination Apelviken använder cookies på sina digitala tjänster. Du samtycker till Destination Apelvikens användning av cookies i enlighet med vår Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

B: När du gör en bokning online, via e-post eller telefon

Du kan söka efter priser och tillgänglighet utan att lämna någon personlig information. Besökare på vår webbplats som väljer att boka någon av våra tjänster online kommer att behöva slutföra en kundprofil. När du skapar en kundsprofil behöver du lämna de personuppgifter som krävs för att fullfölja bokningen. Genom att bekräfta en bokning via vår webbplats och godkänna våra bokningsvillkor samtycker du till att Destination Apelviken behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy och gällande lagstiftning.
Även vid bokning via e-post eller telefon samlas personuppgifter in och en kundprofil skapas. En bekräftelse av din bokning skickas skriftligen till en e-postadress som du uppger.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som vi sparat på grund av bokningsavtalet med dig som gäst sparas i två år från det att vistelsen avslutats och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade.
Vi sparar din e-postadress för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke. Vi kommer i så fall omedelbart att radera din e-postadress från vidare utskick.


Personuppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering och radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Mottagare av personuppgifter

Destination Apelviken säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Vi delar dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper oss med bland annat administration, hemsida och marknadsföring. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och vi har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

 

Vi kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få se de uppgifter vi har sparat om dig. Om vi mottar sådan begäran kommer vi att ställa motfrågor för att säkerställa att vi inte lämnar ut uppgifterna till fel person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via brev till Destination Apelviken, Att: Personuppgiftsansvarig, Sanatorievägen 4, 432 53 Varberg

bottom of page