top of page

Pressmaterial

Alla filer som kan hämtas på denna sida får användas i journalistiskt arbete och marknadsföringssyfte för Destination Apelviken, Restaurang Solviken, Nisses Bodega och dess verksamheter av press, underleverantörer, samarbetspartners och media.
 

Materialet får inte kopieras eller spridas i andra sammanhang eller syften. Fotografiskt material får måttligt beskäras men i övrigt inte ändras, förvanskas eller på annat sätt manipuleras.

Upphovsrätten till allt icke-fotografiskt material tillhör Destination Apelviken AB.
Upphovsrätten till allt fotografiskt material tillhör vid bilden angiven fotograf.

 

Vid eventuell användning i strid med ovan angivna  villkor kan upphovsrättsinnehavare komma att vidta rättsliga åtgärder.

För frågor kring pressmaterial, bo.andreasson@apelviken.se.

Destination Apelviken AB

Exakt hur länge det ”campats” på den plats där Destination Apelviken idag bedriver sin verksamhet går inte riktigt att säga. Som så många andra platser för rekreation växte Apelviken fram någon gång kring början av förra seklet och etablerades successivt från ett spontant utflyktsmål, via tälplats och organiserad campingplats till dagens moderna anläggning för rekreation, semester och konferens. Vi skriver mer om Apelvikens historia här.
 

Idag bedriver Destination Apelviken AB fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. Dessa är camping, hotell, restaurang och konferens.

Ägare är Nils Gordh tillsammans med sina två barn, Anna och Olle. Nils är arbetande styrelseordförande och Anna är verksamhetsansvarig. Bolaget sysselsätter trettiofem personer året runt och förstärker personalstyrkan med visstidsanställd personal under stora delar av övriga året. De "klassiska" semesterveckorna arbetar drygt hundra personer på Destination Apelviken.

År 2022 omsatte bolaget 74 miljoner kronor och producerade drygt 190.000 gästnätter.

KORT HISTORIK​

1977 Nils Gordh köper Apelvikens livsmedelsbutik och driver förutom den också områdets spelhall.
1987 införlivas Restaurang Solviken i verksamheten
1997 införlivas Campingplatsen i verksamheten
2000 projektering för utbyggnad av camping, lägenheter/hotell, pool och allmän upprustning.
2003 startar Destination Apelviken konferens
2004 pool, Bodega och de första 20 lägenheterna står färdiga
2009 hela projektplanen från 2000 är genomförd
2016 Solviken byggs om från grunden och öppnar året runt

2019 byggs en helt ny minigolfbana och ny utemiljö vid Apelviken Livs

2021 Nils barn, Olle och Anna blir delägare i bolaget

2024 Destination Apelviken övertar driften av Apelvikstrand

ÖVRIGT

Nils Gordh är ordförande i Vännerna i Viken, en samarbetsorganisation mellan företagen i Apelviken. Anna Gordh är styrelseledamot i Camping Västkust. Destination Apelviken sponsrar Warbergs IC, Varbergs BOIS BK och Åkulla Skidallians.

Klicka på en logoype för att hämta den som pdf

bottom of page