top of page
sasongscamping (1).jpg

Ännu mer camping

SÄSONGSPLATS

Vi har två olika slags säsongsplatser; helsäsong och 30-dagar. 
 

Antalet säsongsplatser är begränsat och just nu har vi en kötid på ca två-tre år. Läs mer information nedan kring kön till säsongsplats.

Priset för en säsongsplats varierar med storlek på platsen, alla har vatten och avlopp. 
 

Priser för 2024:

Helsäsong:


Period: 5 april - 25 augusti 
Prisexempel: 80m2 - 207 kr/dygn (minst 142 dygn)
Extra storlek: 207 kr per m2
Storlek på platser: 80m2 - 184m2
Finns platser på gatorna:  B, R, S, och T
Alla platser har vatten och avlopp, 1 200 kr
El: 2,95 kr per förbrukad kWh

30-dagarssäsong:


En så kallad 30-dagarsplats innebär att man hyr minst 30 st valfria dygn i någon av perioderna 1 april - 30 juni och/eller 11 augusti - 31 oktober. Under perioden 30/6-11/8 måste man lämna platsen, det går inte att boka till nätterna under sommaren till ordinarie pris. För tillfället är vi fullbokade för 30-dagarssäsong våren 2024. 

Prisexempel: 100 m2 185 kr per dygn, midsommarhelgen bokas till ordinarie pris
Finns platser på gatorna: L, M och N
El: 2,95
 kr per förbrukad kWh

Villkor

FÖR SÄSONGSPLATSKÖ

 • Den som vill anmäla sitt intresse för helsäsongsplats på Destination Apelviken kan när som helst göra det genom att skicka ett mejl till sasong@apelviken.se
   

 • Tilldelad placering i kön bestäms av datum och klockslag Destination Apelviken mottar mejlet. Mejl är det enda sättet att anmäla intresse för köplats.
   

 • Köplats är registrerad först när bekräftelsemejl mottagits från Destination Apelviken
   

 • De uppgifter som skall vara med i anmälan är

  För- och efternamn
  Personnummer
  Mobiltelefonnummer
  Mejladress (om annan än avsändaradress)

   

 • Destination Apelviken förbehåller sig rätten att ta hänsyn till och fördela säsongsplatser efter sedvanlig lämplighetsprövning och att i de eventuella fall Destination Apelviken finner köplatsinnehavare olämplig neka denne säsongsplats oavsett placering i kön.
   

 • Destination Apelviken förbehåller sig rätten att neka varje person köplats om denne tidigare visat underlåtelse att följa Destination Apelvikens ordningsregler eller om Destination Apelviken i övrigt finner personen olämplig.
   

 • Den som erbjuds plats måste svara ja eller nej till erbjudande om säsongsplats inom 48 timmar från det datum och tid som anges i Destination Apelvikens utgående mejl.
   

 • Eventuellt erbjudande om säsongsplats meddelas via mejl och sms.
   

 • Destination Apelviken ansvarar inte för att mejl och sms når mottagaren. Det är köplatsinnehavarens skyldighet att tillhandahålla Destination Apelviken korrekta uppgifter och att hålla dessa uppdaterade. Det är också köplatsinnehavarens skyldighet att sådan teknisk utrustning som behövs för att ta emot meddelande om säsongsplats fungerar.
   

 • Den köplatsinnehavare som erbjuds säsongsplats och tackar nej, alternativt inte svarar Destination Apelviken inom 48 timmar, förlorar sin plats i kön, måste själv anmäla eventuellt nytt intresse för köplats och placeras då sist i kön.

 • Den som vill tacka ja till ett erbjudande om  säsongsplats kan enbart göra detta via mejl till sasong@apelviken.se. För att accepteras skall svaret ha kommit till Destination Apelviken inom 48 timmar räknat från det datum och den tid som Destination Apelviken tar emot mejlet.
   

 • Förlorad köplatsplacering kan inte återfås oavsett anledning.​
   

 • Erbjudande om säsongsplats skickas till en (1) mejladress och ett (1) telefonnummer, en (1) gång.
   

 • Köplats är kopplat till person (personnummer). Köplats kan inte överlåtas.
   

 • En och samma person kan inneha högst en köplats vid ett och samma tillfälle.
   

 • Det är kostnadsfritt att inneha köplats.
   

 • Köplatsinnehavare som önskar veta sin egen placering i kön kan erhålla denna uppgift genom att mejla sasong@apelviken.se från den mejladress som är registrerad för köplatsen. Uppgifter om köplats lämnas inte per telefon.

  Uppgifter om andra köplatsinnehavare lämnas inte ut.

   

 • Lediga säsongsplatser fördelas först till de som redan innehar säsongsplats men önskar byta. Sådana önskemål hanteras av separat kö. Anmälan till kö för att byta plats kan enbart göras av de som innehar säsongsplats. Anmälan görs till sasong@apelviken.se.
   

 • Det åligger köplatsinnehavare att årligen meddela Destination Apelviken om önskan att stå kvar i kön. Varje år, den i augusti skickar apelviken ett (1) mejl med förfrågan om köplatsinnehavare önskar behålla sin köplats. För att behålla köplats måste det mejlet besvaras med ”ja” senast tre veckor efteråt. 
   

 • När du mejlar dina uppgifter till oss, och när du besvarar mejl om att stå kvar i kö, samtycker du till att vi lagrar dem ett år. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part och använder dem inte i något annat syfte än det som beskrivs i dessa villkor. Erhåller du säsongsplats, tackar nej eller ber om att bli borttagen ur kön raderas samtliga personuppgifter.

bottom of page